13 tháng 5, 2016

Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân trao đổi thơ ca với Anh hùng Lao động - Gs. Vũ Khiêu