14 tháng 6, 2016

Biển Đông...

Ảnh Internet

BIỂN ĐÔNG NỔI GIẬN

Xa xa cửa ngõ biển Đông
Đảo chìm đảo nổi cộng đồng Việt Nam
Láng giềng phương Bắc hung tàn
Đem quân lấn chiếm dã man vô cùng
Một lòng gìn giữ non sông
Vẻ vang trang sử cha ông thuở nào
Dân tình đâu muốn binh đao
Bang giao hữu nghị mong sao hòa bình
Chớ cậy sức mạnh ngông nghênh
Gây thù oán, hết nghĩa tình anh em
Chẳng ai cam chịu yếu hèn
Biển trời phân định rõ tên cõi bờ
Hay gì để lại vết nhơ
Giết người cướp biển mà ngơ tội tình
Sống trong thế giới văn minh
Có bầu bạn chẳng riêng mình lẻ loi
Năm châu bốn biển bầu trời
Không phân chủng tộc giống nòi màu da
Giang sơn ranh giới mỗi nhà
Bảo nhau đoàn kết thế là yên vui
Tranh dành cướp biển của người
Gây nên tội ác đất trời nào dung
Bao nhiêu thảm cảnh hãi hùng
Còn trong ký ức mà lòng khó quên
Muốn cho nhân loại bình yên
Giàu sang hạnh phúc vững bền dài lâu
Lấy khoa học đứng hàng đầu
Công. Nông phát triển chuyên sâu ngành nghề
Tỉnh đi đầu óc si mê
                     Biển Đông thảm cảnh trăm bề đau thương
Không còn là bãi chiến trường
Với bao nhiêu cảnh tai ương giữa đời
Đoàn thuyền lộng gió ra khơi
Xua tan lũ giặc biển trời lại xanh
Dân vui cuộc sống thanh bình
Loài người thoát khỏi chiến tranh bạo tàn.

Đoàn Kim Vân (6-2016)