30 tháng 6, 2016

Tình Trăng - NướcTình Trăng- Nước (trích) thơ Nguyễn Duy Yên. Phổ nhạc Lê Xuân Thọ