Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Tình Trăng-Nước

                    Tình Trăng- Nước trích) thơ Nguyễn Duy Yên
                    phổ nhạcLê Xuân Thọ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét