22 tháng 10, 2016

CLB thơ dịch HNV Hà nội

                  Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB thơ dịch của
                  Hôi nhà Văn Hà nội (21-10 -2016).