29 tháng 11, 2016

Chiều thu

                                                                 Ảnh Internet

         CHIỀU THU

Chiều nay đón rét hơi buồn
Mây trôi u ám mưa buông sợi tình
Cây thu trút lá trơ cành
Nhớ về ngày ấy chúng mình còn thơ
Nhìn nhau đôi mắt hững hờ
Chia xa để đến bây giờ tiếc thương
Lạ thay cái giống tình trường
Vô hình sao lại vấn vương tâm hồn
Ôm vào lòng mối tình con
Đường đi đôi ngả vẫn còn nhớ mong
Phương trời xa em biết không
Thu về reo rắc mênh mông là buồn.

               Thu Bính Thân (2016)

                 Nguyễn Duy Yên