06 tháng 2, 2017

Hai mẹ con.

                               Hai mẹ con (mẹ Kim Vân,con Thúy Nga)
                                             Ảnh chụp 01-2017