23 tháng 6, 2017

Tản mạn ...

                                                                Ảnh Internet

Trích trong trường ca:
TẢN MẠN TRUYỆN ĐỜI

Tôi yêu Tổ quốc của tôi
Thăng trầm lịch sử bao đời đã ghi
Lúc thanh bình lúc loạn ly
Kẻ thù xâm chiếm hiểm nguy vô cùng
Dư âm chiến thắng Bạch đằng
Dòng sông đóng cọc bẫy giăng quân thù
Sử ghi chép mấy ngàn thu
Chiến công giữ nước trơn tru rạch ròi
Việt Nam yêu quý của tôi
Danh thơm con cháu giống nòi Rồng-Tiên
Trải qua binh biến bao phen
Chống quân xâm lược xây nền tự do
Giương cao độc lập ngọn cờ
Xây nền dân chủ ước mơ ngàn đời
Dù cho máu đổ xương rơi
Lời thề quyết tử gửi lời nước non
Giữ sao đất nước vẹn tròn
Rừng vàng biển bạc cho con cháu mình
Kẻ thù kia chúng luôn rình
Thừa cơ sơ hở mang binh chiếm liền
Việt Nam khí thế đang lên
Thống nhất đất nước vững bền dài lâu
Bạn bè khắp chốn năm châu
Giúp ta mọi mặt tiến mau kịp người
Thời cơ đến chớ buông lơi
Đừng ngồi đợi đấy cầu trời ban cho
Làm thì phải biết liệu lo
Tham ô lãng phí bày trò hại dân
Tiền vay chồng chất nợ nần
Tài nguyên đào xới bán dần còn chi
Mai sau hỏi còn lại gì?
Cháu con mất hướng đường di lối về
Lẽ nào cứ mãi u mê
Tìm ra diệt hết lũ bè gian tham
Chắc rằng còn lắm khó khăn....

  Trích Trường ca "Tản mạn chuyện đời"của
Nguyễn Duy Yên (6-2017)in trong tập thơ
DẤU ẤN MỘT THỜI.