12 tháng 7, 2017

Thơ bốn câu.

                                                     
                                                            Ảnh Internet

XÍNH NGOẠI

Mua hàng nội địa của ta
Đua nhau xính ngoại vốn là thói quen
Việt Nam mẫu mã đẹp bền
Bảo nhau khuyến khích ưu tiên tiêu dùng

THẬT - GIẢ

Người tiêu dùng thường hay lo
Sắm mua của tốt để cho yên lòng
Thị trường thật giả rối tung
Sao còn để chúng ung dung hoành hành?

KHOE MẼ

Sông còn có lúc vơi đầy
Lòng người nham hiểm đổi thay khó lường
Luôn khoe mẽ thích phô trương
Dốt hay khoe chữ diễn tuồng lộng ngôn.

KỸ NĂNG SỐNG

Kỹ năng sống dạy con người
Giữ gìn ý tứ nói lời khôn ngoan
Gia đình nề nếp lo toan
Ngoài đời ứng xử họ hàng ngợi khen.

LẮNG NGHE

Học trường đời hãy lắng nghe
Lọc sàng tốt xấu khen chê đủ điều
Điểm gì đáng để noi theo
Giúp ta vốn sống biết nhiều hiểu thêm.

TỰ HỎI

Làm người phải có ước mơ
Đừng mong trời phú mà chờ giàu sang
Lười lao động sống mơ màng
Công danh phú quý ai mang cho mình?

              Đoàn Kim Vân
                   (6-2017)