13 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

             Đoàn Kim Vân (bên trái)i và bạn thơ đồng hương Đoàn thị Lam Luyến
            dự Đại  hội nhà văn Hà nội XII (8-9 tháng 8 - 2017).