08 tháng 11, 2017

Dòng sông quê hương

                       
                     
Mùa về - Hát văn
Lời: Nguyễn Duy Yên
Biểu diễn: Thùy Linh