19 tháng 5, 2018

 
                             Vợ chồng Duy Yên-Kim Vân (bên phải), vợ
                             chồng Văn Dũng & Kim Cúc (bên trái)là con
                              trai & con dâu. (16-5-2018).