18 tháng 9, 2018

Tâm sự cô lái đò - Hát xẩm


Xẩm : Tâm sự cô lái đò, lời thơ Nguyễn Duy Yên.
Làn điệu : Xẩm tàu điện, xẩm thập ân . Ngâm Sa mạc
Nghệ sĩ : MAI ĐỨC THIỆN trình bày.