Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Tâm sự cô lái đò.

                         Xẩm : Tâm sự cô lái dò , lời thơ Nguyễn Duy Yên.
                       Làn điệu : Xẩm tàu điện, xẩm thập ân . Ngâm Sa mạc
                                     Nghệ sĩ : MAI ĐỨC THIỆN trình bày.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét