11 tháng 2, 2019

Chiều xuân vắng

                                                               Ảnh Internet


CHIỀU XUÂN VẮNG

VƯỜN AI HOA NỞ CHIỀU XUÂN VẮNG
KHÓM TRÚC NGHIÊNG MÌNH GIÓ LẮT LAY
NHÓA BẠN NGÀY NAO NƠI CHIẾN ĐỊA
LÒNG BUỒN THƠ THẨN NGĂM MÂY BAY.

                        DUY YÊN
                Xuân Kỷ Hợi (2019)