22 tháng 2, 2019

Duy Yên-Kim Vân với biểu tượng Kỷ lục VN