22 tháng 2, 2019

Duy Yên&Kim Vân với biệu tượng Kỷ lục VN