08 tháng 2, 2019

Mừng xuân Kỷ Hợi.

                                                                      Ảnh Internet

                                            MỪNG XUÂN KỶ HỢI

                                        Đón xuân nắng ấm trời quang
                                        Xóa đi lạnh giá mùa màng tốt tươi
                                        Nước non rộn rã tiếng cười
                                        Trẻ già trai gái vui đời mừng xuân.

                                              5-02-2019 ( Mồng 01 Tết)