22 tháng 2, 2019

NS Kiều Anh (Diễn ngâm bài thơ Gạc Ma bất tử)của nhà thơ Đoàn Kim Vân