22 tháng 2, 2019

Đoàn Kim Vân chụp ảnh kỷ niêm với lãnh đạo HN.