10 tháng 2, 2019

Tình xuân.

                                                            Ảnh Internet

TÌNH XUÂN

Liễu rủ nghiêng mình ngọn gió lay
Tình xuân vương vấn chút heo may
Mùa xuân mong đợi ta đi tới
Tổ quốc chuyển mình cất cánh bay

Xuân đến bên ta thật nhẹ nhàng
Tàn đông nắng ấm giá sương tan
Đất trời cây cỏ ươm mầm sống
Mùa tới bội thu hạt thóc vàng

Lất phất mưa xuân đào nở rộ
Ngoài vườn bướm lượn đậu cành mai
Thơ xuân khai bút mừng thêm tuổi
Bạn cũ thưa dần ai nhớ ai?

        Xuân Kỷ Hợi  (2-2019)
                    Duy Yên