23 tháng 7, 2019

                                                               Hoa xuân

                                                  Xuân đến muôn hoa đua nở
                                                  Đàn én về rợp trời mây
                                                  Lòng người tươi vui hớn hở
                                                  Hòa mình cùng với cỏ cây.