19 tháng 8, 2019

                                                         Ảnh Internet

MƯA  NGÂU

Ngồi buồn thầm khóc mưa Ngâu
Vì đâu nên nỗi mà đau khối tình
Trăng buồn gió cũng lặng thinh
Năm tròn qua mới thấy hình bóng nhau.

THU TÀN
Buồn trông lớp lớp mây hàng
Nghe trong tiếng gió lá vàng rụng rơi
Song the thấp thoáng bóng người 
Đón mùa thu chết để rồi tiếc thương.

                 Đoàn Kim Vân·
··

···