08 tháng 10, 2019

Ban chủ nhiệm CLB Thơ dịch về thăm hội viên Nguyễn Duy Yên, Đoàn Kim Vân