17 tháng 8, 2020

Anh đã đi xa

Tang cha, tang mẹ, tang chồng
Trong ba điều ấy đau lòng biết bao
Ép tim chua xót nhường nào
Trùng dương xa cách anh vào cõi tiên
Khổ đau nhung nhớ chồng hiền
Trăm cay nghìn đắng nỗi niềm cùng ai
Chênh vênh giữa nhịp cầu dài
Đôi lòng chung thủy hai vai nặng tình
Anh đi về cõi tâm linh
Để em ở lại một mình nhớ thương
Thuyền buồm chèo gác mái buông
Đường chiều quạnh vắng nỗi buồn sâu xa
Tim giá lạnh lòng chua xót
Chân trời xa le lói ánh tà dương
Quanh co muôn nẻo dặm đường
Thuyền trôi bến đợi người thương cách vời
Ra đi yên phận anh rồi
Còn em ở lại trọn đời không quên

Đoàn Kim Vân
(Viết sau ngày anh ra đi - Vân 85 tuổi)
26/02 năm canh tý
19/03 năm 2020