28 tháng 12, 2020

Tâm sự cô lái đò

 

(Hô bài Chòi - K5/ Thơ Nguyễn Duy Yên)

 

Nói thơ

Đò em đưa khách qua sông

Thuyền vừa ghé bến mà lòng thấy xa

Ngày ngày bao chuyến đò qua

Người đi để nhớ chắc là tơ duyên.

 

Cổ Bản

Thầm mong trước lạ sau quen

Đến gieo nỗi nhớ riêng em đợi chờ

Đượm buồn đôi mắt ngây thơ

Bên này, bên ấy đôi bờ cách sông.

Thuyền em mát mái xuôi dòng

Hỏi người chung bến chung lòng được chăng?

Ngày trôi cùng với tháng, năm

Dâu xanh còn kén con tằm nhả tơ.


Hò Quảng

Cô lái đò, bến sông xưa

Cô đơn lẻ bóng giấc mơ chưa thành

Phương trời xa một mối tình

Coi như giấc mộng vô hình thoảng qua.

 

Xuân Nữ

Bến sông xưa, một chiều tà

Có người thơ thẩn, biết là về đâu?

Con đò vắng, nước sông sâu

Cô lái đò đã bắc cầu sang ngang!