18 tháng 5, 2023

3 ca khúc nhạc sỹ Hồ Bắc

 01. Lời ru của biển. 
02. Tình ta không bao giờ phai. 
03. Chiều xuân Nha Trang.