12 tháng 5, 2023

Dấu yêu - Ca khúc phổ thơ Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân