25 tháng 5, 2023

Lễ mừng thọ và kỷ niệm 60 năm ngày cưới