03 tháng 5, 2023

XUÂN VÔ TẬN - Đêm trao kỷ lục 2023

 

Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên  - Đoàn Kim Vân , đều là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội ,  được Tổ chức Kỷ lục VN thuộc Hội Kỷ lục gia VN - Liên minh Kỷ lục thế giới, cấp bằng chứng nhận đã xác lập Kỷ lục VN 2018 là 'Cặp vợ chồng nhà thơ cao tuổi nhất còn sáng tác và xuất bản thơ ca'