23 tháng 6, 2023

NĂM MƯƠI MÙA XUÂN ẤY

Tặng bạn đời bước vào tuổi năm mươi

Trọn vẹn tình duyên nửa cuộc đời
Xuân đi xuân lại tháng ngày trôi
Rồi còn bước tiếp bao xuân nữa
Cùng hội non sông với đất trời.

Tấm áo phong sương đã bạc mầu
Đôi lòng chung thủy vẫn bên nhau
Tình đời từng ngậm bao cay đắng
Thế sự buồn vui nghĩ bạc đầu.

Đất nước vào xuân mấy vạn lần
Cho đời xóa sạch hết gian truân
Mang nguồn hy vọng tươi trong nắng
Xao xuyến tâm tình xuân với xuân.

Vui với tuổi xuân chẳng biết già
Tàn cuộc trăm năm hãy còn xa
Năm tháng cứ trôi không ngừng hẹn
Níu lấy thời gian ta với ta.

Ướm hỏi bao giờ hết khó khăn
Xuân cười mắng bảo nợ trần gian
Thôi kệ thưởng xuân cho mãn kiếp
Đường trần như thế áng phù vân

Tỉnh giấc xuân sang sáng rực trời
Hoa cười nắng ấm áng mây trôi
Thưởng xuân cạn chén tình xuân đượm
Ai hỏi công danh chỉ mỉm cười.

Trang trải nợ đời khắp bốn phương
Bao phen sóng gió vẫn coi thường
Một tấm lòng son trời đất biết
Vui cùng nhân loại với tình thương.

Đón xuân đón cả tuổi năm mươi
Sức sống vươn lên mãi với đời
Xuân đến lòng thanh thản lạ
Trút hết buồn đau nửa kiếp người.

            Mồng 1 Tết Ất Sửu - 1985