13 tháng 7, 2023

BẼ BÀNG

Tặng em Tr ...
Nhớ lời hẹn ­ước thề non
Thu đi thu lại vẫn mòn mỏi trông

Xuân kia đ­ương độ có thì
    Lòng trung e sợ đôi khi lỡ làng
Chờ nhau đã mấy thu sang
Tin ngày một vắng, bẽ bàng tuổi xuân
Đôi bờ cách trở sông ngăn
    Tình phai mờ nhạt để dần xa xôi
Trách chi bởi tại ông trời
    Giận người lỗi hẹn, quên lời thề x­ưa.
Sự đời sớm nắng chiều m­ưa
Thoảng coi nh­ư một giấc mơ chư­a thành
Tiếc chi những quãng ngày xanh
    Đư­ờng đi đôi ngả, thôi đành thế thôi.
Buồn trông một kiếp hoa trôi
    Kêu lên một tiếng "hỡi ôi là tình"!

Thu 1958