10 tháng 7, 2023

BÓNG CÔ THÔN NỮ

Mến tặng Vân trong dịp hồi cư
tham gia sản xuất 01 - 1956

Mảnh đất ấy vắng người vun xới
Nếp nhà xưa trơ trọi vườn hoang
Còn đâu cây mít, cây bàng
Lá khô cành héo xóm làng xác xơ.
 
Mảnh đất ấy từ nay sống lại
Có bóng người thôn nữ say sưa
Cuốc trên mảnh đất hoang vu
Tạo nên cuộc sống trong mùa đấu tranh.

Đôi bàn tay đổi màu cho đất
Vườn rau xanh ôm nếp nhà xinh
Trông cô thôn nữ thêm tình
Mảnh vườn càng đẹp cô mình thêm vui.
 
Và từ đấy tiếng cười rộn rã
Màu ngô, khoai, sắn, đỗ thêm nhiều
Đẹp lòng ta biết bao nhiêu
Câu hò, câu hát khi chiều buông rơi.
 
Mảnh đất ấy như đang chắp cánh
Bay thênh thang trong cảnh hòa bình
Nối dài những mái nhà xinh
Ruộng vườn tô thắm màu xanh đất trời.

01 - 1956