14 tháng 7, 2023

TÂM SỰ CÔ LÁI ĐÒ

        Đò em đưa khách qua sông
 Thuyền vừa ghé bến mà lòng thấy xa
    Ngày ngày bao chuyến đò qua
 Người đi để nhớ chắc là tơ duyên.

    Thầm mong trước lạ sau quen
 Đến gieo nỗi nhớ riêng em đợi chờ
    Đượm buồn đôi mắt ngây thơ
 Bên này, bên ấy đôi bờ cách sông.

        Thuyền em mát mái xuôi dòng
Hỏi người chung bến chung lòng được chăng?
        Ngày trôi cùng với tháng, năm
   Dâu xanh còn kén con tằm nhả tơ.

        Cô lái đò, bến sông xưa
Cô đơn lẻ bóng giấc mơ chưa thành
        Phương trời xa một mối tình
 Coi như giấc mộng vô hình thoảng qua.

    Bến sông xưa, một chiều tà
Có người thơ thẩn, biết là về đâu?
    Con đò vắng, nước sông sâu
Cô lái đò đã bắc cầu sang ngang!

Bến cũ một chiều đông - 1952