25 tháng 7, 2023

THÂN GỬI NỮ SĨ BĂNG TÂM

    Thời gian là những ngày dài
Nhớ nhung là nhớ một thời xa xưa
        Ngọt bùi pha lẫn cay chua
Thời gian nỗi nhớ* đọc thêm thơ buồn
    Ngoài trời giăng mắc mưa buông
Tiếng thơ lay động tâm hồn tri âm
    Chặng đường gió bụi bao năm
Tình quê thấu hiểu nỗi lòng tha hương
    Đêm nằm thao thức canh trường
Thương cha nhớ mẹ vấn vương tình đời
          Tuổi thơ nhè nhẹ êm trôi
Kiếp này đã chịu thiệt thòi ngày xanh
        Người yêu còn ở trong tranh
Cái mình có thật lại thành ra không
    Tình riêng canh cánh bên lòng
“Thời gian nỗi nhớ” chờ mong tháng ngày
        Trời làm gió cuốn mây bay
Vui cùng nhân loại mà say hương đời
        Thành tâm xin có đôi lời
Gọi là một chút gửi người bạn thơ.

*Tên tác phẩm của thi sĩ Băng Tâm