17 tháng 11, 2011

Bâng khuâng xuân - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tiếc làm chi, tiếc làm gì?
Thời gian lặng lẽ trôi đi chẳng ngừng
Những mong thế giới đại đồng
Giấc mơ huyền ảo mênh mông nỗi buồn
Ngựa phi mỏi gối chân chồn
Đường đi tới đích xem còn xa xa
Năm châu, bốn biển bao la
Sang xuân xem thử sức ta thế nào?
Hỏi trời, trời ở trên cao
Hỏi xuân, xuân cứ đi vào thời gian
Trăm năm như thể tấc gang
Đời người như chuyến đò ngang sớm chiều
Bâng khuâng xuân đến càng yêu
Ngỡ mình còn bé tẻo teo hôm nào.

Tết Canh Ngọ - 1990
Viết vào lúc thế giới có nhiều biến đổi lớn lao
(Liên Xô và Đông Âu tan vỡ)