17 tháng 11, 2011

Album ảnh nhà thơ

Ảnh về hai nhà thơ Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân:
Ảnh : Internet