17 tháng 11, 2011

Tình quê - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet
 
Gửi Anh Ngọc
Chạy dài một dải ven đê
Dòng sông in bóng lũy tre xanh rờn
Tình quê ấp ủ xóm thôn
Ai tha hương chẳng bồn chồn nhớ quê
Xa xôi những muốn ngày về
Sum vầy nội, ngoại thỏa thuê tấm lòng.

20-4-89