19 tháng 11, 2011

Bẽ bàng - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tặng em Tr ...

Nhớ lời hẹn ­ước thề non
Thu đi thu lại vẫn mòn mỏi trông


Xuân kia đ­ương độ có thì
Lòng trung e sợ đôi khi lỡ làng
Chờ nhau đã mấy thu sang
Tin ngày một vắng, bẽ bàng tuổi xuân
Đôi bờ cách trở sông ngăn
Tình phai mờ nhạt để dần xa xôi
Trách chi bởi tại ông trời
Giận người lỗi hẹn, quên lời thề x­ưa
Sự đời sớm nắng chiều m­ưa
Thảng coi nh­ư một giấc mơ chư­a thành
Tiếc cho những quãng ngày xanh
Đư­ờng đi đôi ngả, thôi đành thế thôi
Buồn trông một kiếp hoa rơi
Kêu lên một tiếng "hỡi ôi là tình"!!!

Thu 1958