19 tháng 11, 2011

Bến xưa - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Còn đâu những chuyến đò ngang
Còn đâu những buổi chiều vàng bên em


Chiều vắng đìu hiu dòng sông lạnh
Sóng nổi phù sa nước đỏ ngầu
Lều cũ, bến x­ưa trơ nền đất
Hoang vắng một vùng đám cỏ lau.

Sông kia bên lở lại bên bồi
Bến cũ theo dòng lũ cuốn trôi
Người x­ưa vắng bóng tìm đâu thấy
Chỉ thấy chim sa tận cuối trời.

Người ta chuyển bến nay thành phố
Dòng sông soi bóng những con đò
Bến x­ưa còn đọng trong ký ức
Một dải tr­ường giang vắng lặng tờ.

Nắng tắt đêm về sư­ơng mờ ảo
Không gian im ắng một mình tôi
Còn gì đâu nữa mà mơ mộng
Lạc giữa dòng đời bóng lẻ đôi.

1964