19 tháng 11, 2011

Tình xa - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Em đã một đi không trở lại
Để anh lạnh giá quãng ngày đông
Thao thức năm canh đầy ác mộng
Một mình, một bóng, một phòng không.

Đông 1955