17 tháng 11, 2011

Biển đời

Cảm đề tập “Biển đời”

I.

Đã chót sinh ra giữa biển đời
Tránh sao sóng gió vạn trùng khơi?
Trăm năm chèo chống thân chìm nổi
Một kiếp đan xen chuỗi khóc cười
Vẫn biết trần gian như gió thoảng
Chẳng đành thân phận phó mây trôi
Phải đâu vạn sự do thiên định
Họa phúc xưa nay bởi tại người


II.

Họa phúc xưa nay bởi tại người
Nên duyên tri kỷ kết thành đôi
Sông dài biển rộng dù xa bến
Gió thuận buồm xuôi vẫn tới nơi
Mọi khúc gian nguy đều vượt cả
Bao phen thử thách cũng qua rồi
Nhà hưng nước thịnh vui thành đạt
Tâm trí từ nay đã thảnh thơi


III.

Tâm trí từ nay đã thảnh thơi
Ngũ hồ thả nhẹ lá thuyền chơi
Mây xanh khói biếc hồn bay bổng
Nét bút đường tơ rượu đón mời
Hai tiếng lòng rung tình nghĩa vẹn
Một chân trời mới cỏ hoa tươi
Nhân sinh tự cổ mà như thế
Hạnh phúc thênh thang vạn dặm đời

(Mùa xuân Đinh Hợi)
Anh hùng lao động
Giáo sư Vũ Khiêu

Ảnh : Internet