03 tháng 11, 2011

Bóng cả cây cao - Đoàn Kim Vân


Tặng chị B...

Chị là bóng cả cây cao

Em nh­ư ánh sáng lọt vào cây xanh

Vai kề vai tạo thành sức mạnh

Chị em mình chắp cánh cho nhau

Thủy chung gìn giữ bền lâu

Tiếng đời đẹp mãi nghĩa sâu tình dài.

3-1990