03 tháng 11, 2011

Duyên thắm - Đoàn Kim Vân


Tặng em Lộc 


Cho duyên thắm tình không biên giới 

Hai tâm hồn quyện mãi với hương xuân 

Đã hẹn nhau từ bao năm trước 

Để kiếp này em, chị kết thành thân.