02 tháng 11, 2011

Chiều Đà Lạt - Đoàn Kim Vân


Đà Lạt dừng chân một buổi chiều 

Cao nguyên vi vút gió thông reo 

Lâu đài trầm tĩnh uy nghi quá 

Lãng đãng s­ương chiều, tiếng nhạn kêu 
Thơ mộng Xuân H­ương, hồ n­ước biếc 

Cam Ly thác đổ nư­ớc trong veo 

Nào ai Than Thở cùng cảnh vật 

Tơ lòng du khách thả hồn theo. 

Đà Lạt hè 1980