02 tháng 11, 2011

Tình yêu Đà Lạt - Đoàn Kim Vân


Đã đến đây rồi, Đà Lạt ơi 

Trăm năm chẳng hẹn có một lời 

Gió lành chào khách hoa mừng đón 

Tạo hóa cho ta gặp gỡ ng­ười 
Ẩn mình soi bóng Lầu Tình ái 

Thung lũng tình yêu nhắn ngỏ lời 

Hồ đã vì ai mà Than Thở 

Còn lại Xuân Hư­ơng một khoảnh trời. 

Đà lạt 1984