02 tháng 11, 2011

Chiều mơ - Đoàn Kim Vân


Ngồi buồn em viết bài thơ 

Nửa th­ương, nửa nhớ, nửa chờ, nửa mong 

Trong mơ em ngắm vườn hồng 

Hình nh­ư có bóng anh lồng bóng hoa 
Bao nhiêu chiều đã đi qua 

Hồn thơ bay bổng ngỡ là mơ tiên 

Mơ là mơ để làm duyên 

Hay là mơ để cho quên nỗi buồn 

Ư­ớc gì mình cứ mơ luôn 

Để chiều nhạt nắng hoàng hôn lại về 

Trong mơ biết tỉnh hay mê 

Bút chư­a cạn mực, thơ đề tạm ng­ưng 

Bài thơ mới viết nửa chừng 

Giấc mơ chiều, mãi xin đừng qua đi 

Mắc duyên, duyên nợ cũng vì 

Nàng thơ đeo đẳng, đôi khi bận lòng. 

Thu 1960