04 tháng 11, 2011

Chiều Đồ Sơn - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Ghi lại nhân dịp đi làm phim “Trăng và Biển” (02-8-2001) 

Dừng chân bãi tắm biển Đồ Sơn 

Tiếng vọng xa đưa sóng đuổi dồn 

Một trời mây nước thông reo gió 

Xa tít chân trời bóng núi ôm 
Đùa vui giỡn sóng bao du khách 

Say cả hương trời với nước non 

Lữ khách thả hồn theo ngọn sóng 

Tơ lòng trắc ẩn gọi hoàng hôn.