04 tháng 11, 2011

Chớm thu - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Chớm thu sang trời xanh biêng biếc 

Mây trắng trôi lơ lửng tầng không 

Lá chuyển sắc vàng, trời dịu nắng 

Sông buồn gọi gió, gió mung lung 

Thu vừa tới sen tàn cúc hẹn 

Liễu mơ màng e thẹn gió đông 

Trăng thu tỏ hơi thu lành lạnh 

Thu đi rồi em có buồn không? 

Thu 1988