04 tháng 11, 2011

Trăng và biển - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Trăng gọi biển, gió gọi trăng

Đường mây cách trở chị Hằng thấu không?

Thôi đừng nhớ cũng đừng mong

Đành ôm chiếc bóng cho lòng đỡ xa.
Lênh đênh mặt biển đôi ta

Sóng xô lớp lớp trăng sa đầy thuyền

Một trời sao, biển mông mênh

Thuyền leo ngọn sóng bồng bềnh tóc em.

Ước mong mặt nước bình yên

Trăng soi biển cả đêm đêm gọi tình.

6-1999