02 tháng 11, 2011

Chiều tiễn biệt - Đoàn Kim Vân


Bóng chiều đổ xuống mấy hàng cây 

Tiễn nhau nhớ mãi quãng đê này 

Hàng tre soi bóng bên sông vắng 

Bịn rịn đôi lòng lúc chia tay 

Chẳng muốn xa nhau, chẳng muốn rời 

Rồi đây hai đứa lại hai nơi 

Mỗi chiều buông xuống, em lại nhớ ! 

Chiếc bóng cô đơn, lẻ bóng người 


Sợ rằng lưu luyến sẽ vẫn vương 

Vội vã chào em, bước lên đường 

Khoác gói lên vai rời mái ấm 

Gác tình yêu dấu với tình thương 


Ra đi nhẹ bước nén sầu bi 

Chẳng dám trông theo bóng người về 

Biết mắt người yêu mi đẫm lệ 

Lặng nhìn từng bước, bước người đi. 

13-5-1956