02 tháng 11, 2011

Một chiều xa anh - Đoàn Kim VânQuê hương khuất bóng chiều hôm 

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ? 

Mênh mông biển rộng sông dài 

Sầu riêng một gánh hai vai nặng tình 

Chiều nay em thấy lòng tê tái 

Vì ở bên em thiếu bóng người 

Lệ sầu rơi xuống khăn hồng ướt 

Lữ thứ tha phương một góc trời 


Anh ơi có thấu nỗi lòng em 

Thầm khóc vì ai đã bao đêm 

Từ thuở còn thơ cho tới lớn 

Lệ tình chưa đượm dưới mi em 


Đời em trinh trắng riêng anh biết 

Chẳng phụ tình nhau giữ trọn lời 

Với cả lòng tin niềm kiêu hãnh 

Chung sức đi lên với bạn đời 


Màn đêm bao phủ trời đen tối 

Trăng khuya le lói một phương trời 

Lòng riêng sao thấy buồn man mác 

Gửi tới ai đây chốn xa vời Thu 1957